FISCAL I COMPTABLE

PLANIFICACIÓ, ESTUDI, INFORMACIÓ, CONSELL:

Orientació sobre sistemes més avantatjosos per a optimitzar la tributació, amb els procediments legals existents. Especial atenció a la problemàtica fiscal de l’empresari. Atenció mitjançant visites i gestionar el propi despatx de l’empresari, en les nostres oficines o mitjançant videoconferència. Informació periòdica sobre els assumptes tributaris més destacats i d’actualitat.

Curso-Administracion-Fiscal

IMPOSTOS I OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES:

Confecció de les principals obligacions tributàries d’acord amb la legalitat vigent. (IRPF, Imposat Societats, Patrimoni, IVA. ITP i AJC, IAE …., Així com els llibres registres obligatoris d’acord amb la normativa tributària, així en els principals imposats els nostres serveis inclouen

– Renta

 • Confecció Llibres Ingressos i Despeses
 • Pagaments fraccionats trimestrals.
 • Amortització béns d’inversió -mòduls-.
 • Liquidació trimestral de retencions en lloguers i rendiments de capital.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments i rendiments de capital.
 • Declaració anual informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes.

– IVA

 • Declaracions mensuals o trimestrals.
 • Elaboració resum anual.
 • Regularització anual mòduls.
 • Canvis de règims.

– Societats

 • Pagaments a compte -segons opció-.
 • Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, …
 • Resum anual de retencions d’arrendaments, interessos, dividends,
 • Precàlcul del tancament fiscal de l’exercici.
j0395913
Pen showing a diagram on a report

SERVEIS COMPTABLES FINANCERS

Confecció de la comptabilitat amb base en la documentació facilitada pel client, revisió i seguiment dels registres auxiliars de comptabilitat elaborada pels clients, empreses o professionals.

Creació i seguiment dels quadres d’amortització dels immobilitzats.

Confecció dels Comptes Anuals en les societats mercantils, així com en la confecció dels llibres d’actes i socis.

Possibilitat d’externalitzar el programa comptable, sincronitzant-l’amb el departament comptable, al mateix temps que tenint accés a aquest, 24 hores els 365 dies de l’any.

Serveis d’emmagatzematge de les factures i llibres comptables.

Abrir chat
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?