LABORAL

LABORAL

 • Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de contractes.
 • Rebuts oficials de salaris. Transferències bancàries.
 • Sancions i acomiadaments treballadors.
 • Ofertes d’ocupació, estrangers, certificats empresa, …
 • Tramitació expedientis de regulació d’ocupació (extinció i/o suspensió).
 • Exp. prestacions desocupació, IT, Fons Garantia Salarial, …
 • Càlculs increments plantilla (renda i societats).
 • Control venciments contractes, antiguitats…
 • Assegurances obligatòries convenis col·lectius.

SEGURETAT SOCIAL

 • Afiliacions, altes, baixes i variacions treballadores.
 • Liquidacions cotització : generals, recàrrec, quota empresarial i obrera, no ingressades…
 • Estudis bonificacions contractes.
 • Anul·lació i modificació requeriments.
 • Accidents de treball i malalties.
 • Certificats vida laboral, corrent de pagament…
 • Estudis jubilació, invalidesa, viduïtats…

I.R.P.F -RETENCIONS-

 • Aplicació i revisió percentatge.
 • Control gerents , professionals, comisionistas…
 • Confecció i tramitació models 111 i 190.
 • Certificats retribucions anuals.
 • Declaracions jurades situació familiar.
 • Altes i baixes cens fiscal.

ASSESSORAMENT

 • Normativa laboral i seguretat social, convenis col·lectius…
 • Seguretat Social : general , autònoms, agrari, r.comerç…
 • Representació en jutjats laborals i administratius.
 • Inspeccions de treball i seguretat social.
 • Avaluació i prevenció de riscos laborals.
 • Consultes, circulars , avisos , conferències…
 • Butlletí informatiu trimestral despatx.

RECURSOS HUMANS

 • Disseny de la política d’empresa.
 • Criteris salarials i establiment de salaris variables…
 • Formació dels treballadors.
 • Acció social de l’empresa.
 • Creació borsa de treball empresa.

ALTRES GESTIONS

 • Estudis costos salarials , seguretat social, absentisme…
 • Fitxa tècnica costos per treballador.
 • Recursos i escrits en organismes.

Abrir chat
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?