PER A LES FAMÍLIES

Grup 90 és una signatura d’assessorament i serveis jurídics que compta des dels seus inicis amb grans professionals en la pràctica del dret. Una de les branques de la seva especialitat és el dret matrimonial i de família. El bufet ofereix un ventall de serveis personalitzats i aporta solucions a tota mena de necessitat.

Avui dia les famílies necessiten estar ben assessorades en tot moment i sobretot abans de realitzar alguns tràmits importants.

El podem ajudar i orientar en molts moments fonamentals de la seva vida particular, seguidament li enunciem algun d’aquests moments en què hauria d’assessorar-se abans de la signatura de qualsevol document o de la presa d’una decisió.

– Compravenda d’habitatge, magatzems, pàrquings, finques rústiques.

– Lloguer de pisos, i de qualsevol altra finca urbana o rústica.

Family in living room with laptop smiling

– Assessorament sobre la millor manera de realitzar un testament en funció de les seves circumstàncies personals.

– Acceptacions d’herència, liquidació d’impostos.

– Estudi i consell previ sobre qualsevol tipus de contracte que hagi de signar.

– Separacions, divorcis, incapacitacions, tuteles.

– Reclamacions i recursos tant extrajudicials com judicials contra qualsevol administració que consideri que ha lesionat els seus drets.

– Estudi i comparatiu sobre qualsevol assegurança que tingui contractat o vulgui contractar.

– Assessorament sobre qualsevol producte d’inversió o finançament (hipoteques, préstecs personals, etc.) que tingui signat o necessiti signar.

– Reclamacions i sol·licitud d’indemnitzacions derivades de qualsevol accident, ja sigui de circulació, laboral, etc.

Aquests són alguns dels exemples de situacions en les quals un bon assessorament pot ser vital per a la defensa dels seus interessos.

Sol·liciti visita sense compromís, expliqui’ns el seu problema i buscarem la millor manera d’ajudar-lo per a la seva solució.

Abrir chat
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?