COMPLEMENT DE PENSIO A LES DONES QUE HAGIN TINGUT 2 O MES FILLS.

  • Es reconeixerà un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut 2 o més fills naturals o adoptats. El percentatge addicional de la pensió contributiva estarà en funció del nombre de fills: 5% en cas de dos fills, 10% en el cas de 3 fills i del 15% en el cas de quatre o més. El nou complement serà aplicable a les pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent que es causin a partir d’1 de gener de 2016 i la titular sigui una dona, quan concorrin les circumstàncies previstes en la norma.
  • Per rebre mes informacio sobre la vostra futura pensio, podeu preguntar a Grup 90, Per concertar visita trucar al 973208611 o be enviar correu a  info@grup90.com

 

  • complemento maternidad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *