A Grup 90 t’oferim un nou servei de DIRECTOR FINANCER per a la teva empresa.

Oferim un nou servei en direcció i gestió econòmica financera, format per un sòlid equip tècnic i professional, amb llarga i acreditada experiència en la gestió financera i econòmica.

Fiquem a la seva disposició solucions per a la gestió, organització i millora d’empreses amb l’objectiu d’assolir les seves fites d’excel•lència cap a la competitivitat, reconeixement i rendibilitat.

Els serveis que formen aquesta oferta són els següents:

  • Consultoria Empresarial: Anàlisi global, estratègia, implantació i seguiment.
  • Diagnòsi Empresarial: Gerències Asistides per a l’optimitazió dels recursos i millor competitivitat en el mercat.
  • Desenvolupament del Bussines Plan
  • Disseny i Elaboració de plans Estratègics
  • Recolzament al finançament, subvencions i ajudes públiques.
  • Solucions financeres per a la seva activitat, partint de l’anàlisi i diagnòstic de necessitats i objectius fixats.
  • Outsourcing: Creació d’estructures comercials, ampliació de mercats, detecció d’oportunitats de creixement.

Tota organització empresarial necessita regularment una anàlisi que ens aportarà una diagnosi amb la que , de manera professional i objectiva, amb la que identificar les problemàtiques, proposar les solucions que assegurin una major rendibilitat i motivar la presa de decisions.

Totes les accions que s’estableixen en base a una presa de decisions precisen d’un seguiment per part de professionals per tal de controlar, supervisar i reaccionar davant de les millores proposades.

 

Nosaltres oferim aquest servei de forma complerta a un preu molt competitiu adaptable a les necessitats de cada societat, sent així un servei flexible adaptable a qualssevol tipus de societat.

Oferim el millor servei econòmic – financer adaptable per a tothom.

Assegurem un rendiment a curt termini en la seva gestió empresarial, econòmica i financera.

Per a més detall, truqui al 973208611 i l’informarem sense cap compromís o be enviant un correu a info@grup90.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *