Quines diferències existeixen entre un E.R.E. i un E.R.T.E.?

Davant l’actual situació d’emergència sanitària, algunes empreses es plantegen un reajustament de plantilla mitjançant l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació que pot ser en la forma de E.R.E. o de E.R.T.E.

Encara que similars aquestes dues opcions tenen una sèrie de característiques diferenciadores que hem de conèixer.

L’E.R.T.E. (expedient de regulació temporal d’ocupació) es contempla en l’Estatut dels Treballadors, concretament en l’Article 47, i concedeix a l’empresari quan aquest s’enfronta a dificultats econòmiques greus de força major, que puguin implicar el cessament de l’activitat, el dret de suspendre de manera TEMPORAL el contracte als empleats, o bé a reduir la jornada laboral d’aquests.

L’empresa podrà sol·licitar l’E.R.T.E. davant la conselleria de Treball de la seva comunitat, i aquesta li contestarà en un termini no superior a cinc dies.

D’acord amb el anunciat pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, mentre duri l’ERTO les empreses tindran “una exoneració de les cotitzacions a la Seguretat Social” amb l’objectiu de reduir “el cost laboral” i impedir que es produeixin acomiadaments.

La durada de l’ERTO no té límit de temps. Les empreses podran aplicar-les durant dues setmanes, dos mesos…, mentre la situació d’alarma sanitària es mantingui. Important recordar també que els treballadors hauran de ser readmesos obligatòriament quan acabi aquesta situació.

L’E.R.E. (Expedient de Regulació d’Ocupació) està contemplat en L’Estatut dels Treballadors, concretament en l’Article 51, i regula l’acomiadament col·lectiu dels empleats, en el cas que l’empresari pugui demostrar que passa per problemes de organització, de producció o econòmics greus.

Entenem per problemes econòmics greus, quan en els tres trimestres anteriors baixin de manera significativa els ingressos. Si les empreses no aconsegueixen demostrar aquestes pèrdues no podran acollir-se a un E.R.E.

En el moment que a l’empresa sol·licitant se li del vist bo, aquesta haurà de negociar amb els representants dels treballadors les condicions concretes de l’acomiadament mitjançant l’E.R.E.

Els empleats podran negociar entre altres aspectes el dret a una indemnització que mai deurà baixar de 20 dies per any treballat.

Com veiem existeixen similituds però també diferències molt importants entre un E.R.T.E. i un E.R.E.

La diferència fonamental és que mentre amb l’E.R.T.E simplement es produeix una suspensió de la relació laboral, que continuarà en les mateixes condicions quan la situació es normalitzi (per tant parlem d’una situació excepcional i de relativa curta durada) en l’E.R.E. es produeix un acomiadament efectiu de part de la plantilla. Per això davant dos mals, millor que ens enxampi un E.R.T.E que un E.R.E.

Per descomptat aquest article és un resum succint de les diferents opcions. Si és vostè empresari i necessita un assessorament professional i complet, o és treballador i té dubtes sobre els seus drets o obligacions, tant el departament laboral com el jurídic de Grup 90 Advocats i Assessors està a la seva disposició.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *